Uhlí

ceny jsou uvedeny v Kč/t včetně DPH 21%, není-li uvedeno v jiných jednotkách

Ceník hnědého uhlí

Bílinské uhlí – ořech 1        JARNÍ  SLEVA !!!

6300 Kč

Bílinské uhlí – ořech 2       JARNÍ  SLEVA !!!

6100 Kč

Bílinské uhlí - kostka         JARNÍ  SLEVA !!! 

6400 Kč

brikety uhelné balené 10 kg

150 Kč

brikety Rekord 2               JARNÍ  SLEVA !!!          

7900 Kč

Ceník dopravy

Ostroměř

100 Kč

do 5 km

270 Kč

do 10 km 

470 Kč

V. Veselí, Chotělice, Smidary

520 Kč

do 15 km

620 Kč

do 20 km

820 Kč

Úklid uhlí pásovým dopravníkem
Úklid uhlí pásovým dopravníkem

Úklid uhlí pásem

Pro snadné složení uhlí k Vám do sklepa je naše rozvozové vozidlo vybaveno pásovým dopravníkem. Manipulační poplatek pro objednávky pod 1t úklid pásovým dopravníkem je 100kč. Nad 1t je úklid pásovým dopravníkem zdarma!

Nakládka nakladačem na přívěsný vozík při vlastním odvozu je za manipulační poplatek 50kč.

Úklid pásovým dopravníkem
Úklid pásovým dopravníkem

Reklamační řád

Reklamační řád pro prodej paliv

1. Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží
Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace předloží doklad o nákupu zboží a odpovědný prodávající pořídí o reklamaci zápis.

2. Reklamace váhového množství paliva
Musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

3. Reklamace jakosti paliva
Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobců tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do sedmi dnů od převzetí dodávky. Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva. U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost. Tyto vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace podle výsledku laboratorního rozboru kontrolního vzorku, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva.

4. Vyřízení reklamace
V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení výsledků rozboru odebraného vzorku. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

5. Záruční doba
Odpovědnost za vady se řídí Obč. zák.§ 619 a následující. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem. Nevztahuje se na méně hodnotná paliva, nebo paliva prodávaná za snížené ceny.

Kontaktujte nás

Paliva Gabriel Ostroměř

Nádražní 285, Ostroměř, 50752

+420 606 610 755

+420 493 691 219

paliva-gabriel@seznam.cz